Hoe vertel je dat je wil scheiden?

Door Riëtte Bloem, familiemediator en werkzaam bij het Adviespunt SKO

Als een liefdesrelatie tussen twee mensen eindigt, dan is dat een moeilijk en soms ook verdrietig proces. Vooral als er kinderen betrokken zijn. Als professionals vragen wij ons altijd af hoe de scheidingsmelding is verlopen, omdat dit een belangrijke factor kan zijn in het verdere verloop van het scheidingsproces. In mediation of in hulpverleningstrajecten wordt deze scheidingsmelding dan ook altijd uitgevraagd: hoe is dit gegaan en hoe werd gereageerd?

artwork

Wat is een scheidingsmelding?
Dit is de formele mededeling van de ene aan de andere partner, dat hij/zij de relatie wil eindigen (scheiden). De term is geïntroduceerd door professor G.P Hoefnagels in zijn boek: Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden. Hij introduceerde ook de verschillende fases in het scheidingsproces waar de scheidingsmelding deel van uitmaakt.

De melding is pas voltooid als de ander laat blijken deze te hebben gehoord, te hebben begrepen en daar (mogelijk emotioneel) op reageert. De overtuiging dat het voor iedereen beter is om gescheiden te zijn, is onvoldoende. Het moet uitgesproken worden, op passende wijze. Soms moet het vaker herhaald worden, tot het echt gehoord en begrepen is. Het ontbreken van een melding of het afraffelen van de melding heeft vaak te maken met angst voor de reactie van de ander.

 

Aan wie en hoe?
De melding moet door de partner zelf gedaan worden aan de andere partner, dus niet via een ander. Kies daarvoor een rustig moment, een moment waarop de partner tijd heeft. Vertel rustig en in hoofdzaken dat je wil scheiden. Verklaar je bereid tot praten over een regeling, maar ga op dat moment niet op de regeling in. Maak de ander niet angstiger of verdrietiger dan hij of zij al is. Spreek niet over derden of over relaties met derden, maar concentreer je op de relatie van jullie.

De reactie van de partner kan een emotionele zijn met heftige uitspraken. Neem niet deze uitspraken, maar wel de emoties serieus. Het rouwproces zal intreden met als gevolg dat angst, verdriet, boosheid, ongeloof of ontkenning het vaak overnemen.

 

Wat gaat er vooraf aan de scheidingsmelding?
Meestal start het proces van uit elkaar gaan met één van de partners die signalen afgeeft aan de ander (‘we moeten eens praten’). Deze signalen kunnen tot verbetering, maar ook tot verslechtering van de relatie leiden. In geval van verslechtering ontstaat een periode van duurzame ontwrichting en turbulentie. Bij duurzame ontwrichting leiden gesprekken nergens toe en denkt één van de partners aan scheiden, zonder dat het uitgesproken wordt. De turbulente periode die volgt geeft chaos en tegenstrijdige emoties die soms tot overhaaste beslissingen kunnen leiden.

 

Wat volgt na de scheidingsmelding?
Na de scheidingsmelding is er aanvaarding bij de andere partner nodig. Deze aanvaarding heeft echt tijd nodig, zodat het verzet kan worden opgegeven en men zich kan neerleggen bij de feiten. Als dit niet gebeurt, zal er vaak strijd komen en zullen kinderen het ook moeilijk hebben met de aanvaarding van de scheiding.

De volgende fase is het scheidingsbesluit dat gezamenlijk genomen wordt. Dat is ook het moment om de scheiding gezamenlijk aan de kinderen te melden.

Daarna kan het overleg om tot een regeling te komen volgen. Ook hier is het weer belangrijk ruimte en tijd te geven aan het emotionele verwerkingsproces (rouw en verlies). Dit is de tijd om verantwoordelijkheid en belangrijke lange termijn besluiten te nemen. Daarbij is het onderscheid tussen ex-partnerschap en ouderschap heel belangrijk.

 

Waarom belangrijk om dit op juiste wijze te doen?
Ervaring leert dat hoogoplopende conflicten na het beëindigen van een relatie/scheiding vaak te maken hebben met een gebrekkige/onduidelijke of het ontbreken van een scheidingsmelding. Een voorbeeld is een vader die ’s nachts aan de kinderen vertelde dat hij vertrok en nooit meer terug zou komen. De kinderen zijn in paniek naar de moeder gegaan. Zowel door kinderen als moeder werd dit moment als traumatisch ervaren. In mijn rol als mediator in dit gezin merkte ik dat dit moment bepalend was in het conflict tussen ouders. Het hielp ouders en kinderen dat de scheidingsmelding alsnog op juiste wijze werd gedaan, zodat moeder ook haar aanvaardingsproces kon beginnen.

Wil je meer informatie over (het correct doen van) de scheidingsmelding? Je kunt altijd advies inwinnen bij onze experts. Dit kan via de e-mail (info@adviespuntsko.nl), via de website of tijdens een van onze (gratis) spreekuren. Klik hier voor meer informatie over de spreekuren!

 

 

 

 

Heb je een vraag of zoek je iemand
die met je meedenkt?

Of je nu zelf uit elkaar gaat, je ouders gaan scheiden of je je zorgen maakt om iemand in jouw omgeving: onze professionals staan voor je klaar. Vul het contactformulier in en wij bellen je zo snel mogelijk terug!

We zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 633 0250. Bel je buiten kantooruren? Dan kun je je naam en telefoonnummer achterlaten en bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

    AkkoordPrivacybeleid