Automatisch gezag voor ongehuwde partner na erkenning

Erkent een ongehuwde ouder vanaf 1 januari 2023 een kind, dan ontvangt hij of zij automatisch gezag samen met de moeder. Dit is een nieuwe wet1: voorheen moest de partner samen met de moeder naar de rechtbank om het gezag aan te vragen.

artwork

Veel kinderen worden geboren terwijl hun ouders niet getrouwd of geregistreerd partner zijn. Zelf gezamenlijk gezag2 aanvragen is voor veel ouders ingewikkeld. De nieuwe wet is ingegaan om het aanvragen van het gezamenlijk gezag gemakkelijker te maken. Zo is per 1 januari 2023 het gezag voor de partner automatisch geregeld is na erkenning3 van het kind. Hieronder lees je wat dat betekent.

Erkenning na 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de partner, wanneer hij of zij het kind erkent, automatisch gezag over het kind samen met de moeder. Ook als de ouder niet getrouwd is met de moeder of geen geregistreerd partnerschap heeft. De ouder en de moeder hoeven het ouderlijk gezag niet meer samen aan te vragen bij de rechtbank. Dit geldt als het kind door de partner erkend is na 1 januari 2023.

Erkenning vóór 1 januari 2023

Wanneer een (geboren of ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 is erkend, moet de ongehuwde/niet-geregistreerde partner alsnog het ouderlijk gezag samen met de moeder regelen. Ook als een kind wordt geboren na 1 januari 2023. Wordt dit niet geregeld, dan houdt alleen de moeder het gezag. De datum van de erkenning is dus bepalend voor hoe het gezag geregeld is. Is het gezag al geregeld, dan hoeft dit niet opnieuw in 2023.

De situatie vóór de wetswijziging

Vóór 1 januari 2023 gold: wanneer er geen sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen partner en moeder, kreeg alleen de moeder automatisch het gezag. De partner moest dan het kind erkennen én het ouderlijk gezag regelen.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van een psychische stoornis. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie en veelgestelde vragen.

  1. Wet met betrekking tot de Regeling van het Ouderlijk Gezag, Wet van 7 juni 2022 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning.
  2. De verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding van het kind.
  3. Tussen ouder en kind ontstaat een juridische band.

Heb je een vraag of zoek je iemand
die met je meedenkt?

Of je nu zelf uit elkaar gaat, je ouders gaan scheiden of je je zorgen maakt om iemand in jouw omgeving: onze professionals staan voor je klaar. Vul het contactformulier in en wij bellen je zo snel mogelijk terug!

We zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 633 0250. Bel je buiten kantooruren? Dan kun je je naam en telefoonnummer achterlaten en bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

    AkkoordPrivacybeleid