Maak kennis met Riëtte

Riëtte (56) is gedragswetenschapper bij het Adviespunt SKO. Een van haar taken is ‘preventief optreden bij scheiden’ op de kaart te zetten. Ze is ervan overtuigd dat met tijdige en juiste begeleiding heftige conflicten voorkomen kunnen worden.

 

artwork

“Na een opleiding pedagogische wetenschappen en een baan bij de Raad voor de Kinderbescherming ben ik me steeds meer gaan interesseren in scheidingsproblematiek. Om die reden ben ik als familiemediator en bijzondere curator een eigen praktijk gestart. Met de kennis van de ontwikkeling van het kind kan ik ouders goed ondersteunen bij het uit elkaar gaan. Uiteindelijk werd dat mijn specialisatie.”

Voorkomen is beter dan genezen
“Inmiddels werk ik drie jaar als gedragswetenschapper bij het adviespunt SKO. Dit wil zeggen dat ik mij vooral bezighoud met de inhoudelijke kant van de plannen van het adviespunt. Maar ook dat ik antwoord probeer te geven op de vragen die we krijgen van professionals en ouders tijdens het inloopspreekuur. Daarnaast heb ik overleg met verschillende ketenpartners in de regio die zich met scheiden bezighouden. Zo kunnen we preventie op de kaart zetten en goed samenwerken om de ouders, kinderen en het netwerk in de regio zo efficiënt mogelijk te helpen.”

Steunfiguur uit eigen kring
“Ik ben ervan overtuigd dat met juiste informatie en tijdige, passende begeleiding heftige conflicten vanuit een scheiding voorkomen kunnen worden. Soms weten mensen door hun emoties niet wat hen overkomt. Bijvoorbeeld als het gaat om verdriet, angst of boosheid door rouw en verlies van de relatie. Het onderschatten van het effect van die pijn en dat verdriet bij een scheiding maakt dat ouders het proces wel eens te snel willen doorlopen. Terwijl met de juiste informatie en aandacht voor de emoties het uit elkaar gaan soepeler kan gaan, zonder verlies van de focus op de kinderen. Door ouders te helpen voorkomen we dat meer kinderen in gespannen thuissituaties moeten leven of in een loyaliteitsconflict terechtkomen. Op zoek gaan naar een steunfiguur uit de eigen omgeving kan uitkomst bieden, voor zowel kind als ouder. Denk aan iemand die luistert, meevoelt en (kritisch) meedenkt. Of hulp biedt op praktisch vlak, bijvoorbeeld als oppas of voor tijdelijk onderkomen. In mijn ogen kan een advies van een professional belangrijk zijn, maar steun vanuit je eigen familie of vriendenkring beter. Deze steunfiguur is meestal blijvend en liefdevol betrokken in het leven van de ouders en het kind. Soms loop je als steunfiguur ook tegen je grenzen aan, dan ben je welkom op het inloopspreekuur van het adviespunt om te praten met een van ons. Wij denken graag met je mee.”

Belang van goed melden van een scheiding
“Graag deel ik met jullie een opvallend gesprek dat me is bijgebleven. Tijdens het inloopspreekuur in Dordrecht raakte ik met een collega in gesprek met een aardige vrouw van rond de 50 jaar. Zij wilde scheiden van haar man. Haar kinderen waren al ouder en redelijk onafhankelijk. Na jaren van langs-elkaar-heen-leven in de relatie wilde zij de knoop doorhakken. Ze wilde zich goed voorbereiden en kwam op gesprek om te vragen waar ze (in praktische zin) aan moest denken. Op de vraag waar ze dan aan dacht kwamen onderwerpen als woning, alimentatie, verdeling van spullen op. Ze wilde eigenlijk vooral geen ruzie. Na doorvragen liep ze vooral aan tegen het probleem: hoe ze het haar partner moest vertellen. We hebben uitgebreid gesproken over de wijze waarop, de plek, het moment en wat ga je zeggen. Ruimte geven voor de eerste emoties van de ander en tijd geven om hiermee om te gaan. Maar vooral ook in contact blijven, omdat met het partnerschap het ouderschap niet verdwijnt. Ik vond het erg knap dat deze mevrouw dit moment zo goed mogelijk wilde voorbereiden, rekening houdend met de emoties van de ander en zichzelf. Voor een goede scheidingsmelding is geen vaste regel. Dit is in iedere situatie anders, rekening houdend met de persoon die je het nieuws moet brengen en de situatie waarin je beiden zit. Neem ook de tijd om te bedenken hoe je beiden het nieuws aan de kinderen brengt, bij voorkeur samen op een moment dat je er allebei klaar voor bent. Aandacht voor het melden van de scheiden betekent dat kans op ruzie op de langere termijn kleiner is.”

Heb je een vraag of zoek je iemand
die met je meedenkt?

Of je nu zelf uit elkaar gaat, je ouders gaan scheiden of je je zorgen maakt om iemand in jouw omgeving: onze professionals staan voor je klaar. Vul het contactformulier in en wij bellen je zo snel mogelijk terug!

We zijn ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 633 0250. Bel je buiten kantooruren? Dan kun je je naam en telefoonnummer achterlaten en bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

    AkkoordPrivacybeleid